innisfreeofficial1163645703104350402112185392866581128431465n-15966034386071590371432

Trà gặp bạn hiền nghìn cốc vẫn ít. Hai người bạn trà gặp được nhau không dễ. Những người thực sự hiểu về trà không nhiều. Cùng nhau chia sẻ, trao đổi trà đạo cũng là một niềm vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.